mail
info@hotelbelavrba.com
phone
+381 62 335 427
Hotel Bela vrba
Hotel Bela vrba

• Srce, ljubav i bezvremena lepota. Pozivamo Vas da probate •

logo

U srcu vojvođanske kulture

Bela Vrba hotel velikog srca

Hotel Bela vrba

Lovište „Ristovača“ Bač

Lovište „Ristovača“ Bač ukupne je površine 1.718,34 ha, od čega je pod ogradom 250 ha.

Glavna uzgojna vrsta krupne divljači u ovom lovištu je divlja svinja, a od sitne divljači fazan. U otvorenom delu lovišta može se loviti srneća divljač, zec i fazan. Poseduje deo lovišta za intenzivan izlov fazanske divljači.

Lovište spada u ravničarski tip sa nadmorskom visinom od 80 do 84 m.

Lovište „Ristovača“ se nalazi na 70 km od Novog Sada, a od aerodroma „Beograd“ je udaljeno 130 km.

Lov na krupnu divljač se organizuje sa visoke čeke.

Podunavsko lovište Plavna, Bač

Podunavsko lovište Plavna, Bač je ukupne površine 3.629,29 ha od čega je 630 ha pod ogradom.

Glavna vrsta krupne divljači je jelen i divlja svinja i prateća vrsta srneća divljač.

U otvorenom delu lovišta mogu se loviti zec i fazan, a u podunavskom delu lovišta divlje patke i divlje guske. Lovište spada u ravničarski tip sa nadmorskom visinom od 80 do 87 m.

„Podunavsko lovište Plavna“ se nalazi 140 km od aerodroma „Beograd“ i 75 km od Novog Sada.

Lov krupne divljači se organizuje sa visoke čeke. U delu ovog lovišta izgrađen je poligon za grupni lov divljih svinja.

Lovni turizam
fazan
vepar
Hotel Bela vrba
Lovni turizam

Rezervat prirode Karađorđevo

Prirodno dobro „Karađorđevo“ pripada opštinama Bačka Palanka i Bač. Na osnovu ekološke valorizacije, koju je sproveo Zavod za zaštitu prirode Srbije, predloženo je da se stavi pod zaštitu kao specijalni rezervat prirode - rezervat za održavanje genetskog fonda visoke divljači, u kategoriju od velikog značaja (druga kategorija).

Površina specijalnog rezervata prirode "Karađorđevo" iznosi 2.955,32 ha, a čine ga dve odvojene prirodne celine: područje Mostonga i područje Bukinski rit.

Na zaštićenom području uočljivo dominiraju površine pod šumom (77%), deo je obradivih (8,56%) i vodenih površina (3,74%), ili u drugoj nameni (bare, trstici, kanali). Prirodno dobro karakteriše blago zatalasan teren, sa dinamičnim mikroreljefom, što je karakteristika ritskih područja.

Hotel Bela vrba

Lovište "Bođanski rit"

Lovište "Bođanski rit" ukupne površine 29.239 ha, od čega lovne površine obuhvataju 24.800 ha.
Stalno gajene vrste divljači u lovištu "Bođanski rit" su srna, divlja svinja, zec, fazan i poljska jarebica.

Lovište ima sledeće lovne objekte: 50 stabilnih čeka, 31 čeku na drvetu, 50 hranilišta za krupnu divljač, 200 hranilišta za fazane i poljske jarebice, 50 solišta, 10 pojilišta i 4 prihvatilišta za fazančiće površine 2,5 ha. Udruženje ima i 164 ha višegodišnjih remiza.

Lovačko udruženje Bač gazduje lovištem površine 13.500 ha, i organizovano je u tri lovačke sekcije: Bač, Selenča i Bačko Novo Selo.

Lovni turizam
Breakfast included

Breakfast included

Room service

Room service

Safe deposit box

Safe box

minibar

Minibar

Copies/Fax service

Copies/Fax

Free WiFi

Free WiFi

Wine tasting

Wine tasting

Private parking

Private parking

Hotel Bela vrba

Nađi svoju slobodu.

    Radno vreme

Ponedeljak-Nedelja

Restoran

07:00 - 23: 00
Ukoliko želite da Vas obaveštavamo o našem radu i novostima, pošaljite nam svoj e-mail.
Facebook
Twita
All rights reserved © Hotel Bela vrba
Dizajn Studio Digital , Novi Sad